واکنش بهشتی‌پور به ادعای یک نشریه آمریکایی
واکنش بهشتی‌پور به ادعای یک نشریه آمریکایی

[ad_1] کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: نمی‌توان بر اساس ادعای یک نشریه آمریکایی اجرای ساز و کار ویژه مالی اروپا برای تعامل با تهران را باقاطعیت رد کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: نمی‌توان بر اساس ادعای یک نشریه آمریکایی اجرای ساز و کار ویژه مالی اروپا برای تعامل با تهران را باقاطعیت رد کرد.

[ad_2]

Source link