واکنش سفیر ایران در سارایوو به نقض برجام توسط آمریکا
واکنش سفیر ایران در سارایوو به نقض برجام توسط آمریکا

سفیر ایران در سارایوو گفت: نقض برجام توسط آمریکا تضعیف شورای امنیت، دیوان بین‌المللی دادگستری و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به دنبال داشت. Source link
سفیر ایران در سارایوو گفت: نقض برجام توسط آمریکا تضعیف شورای امنیت، دیوان بین‌المللی دادگستری و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به دنبال داشت.Source link