واکنش فتاح به احتمال حضورش در کابینه روحانی
واکنش فتاح به احتمال حضورش در کابینه روحانی

[ad_1] رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نسبت به احتمال معرفی‌اش از سوی رئیس‌جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار واکنش نشان داد. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نسبت به احتمال معرفی‌اش از سوی رئیس‌جمهور به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار واکنش نشان داد.

[ad_2]

Source link