واکنش فعال سیاسی به دیدار اصلاح طلبان با رئیس جمهور
واکنش فعال سیاسی به دیدار اصلاح طلبان با رئیس جمهور

[ad_1] فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: آقای روحانی در حالی از اصلاح‌طلبان جهت حمایت‌های اجتماعی یاری خواسته که پایگاه مردمی اصلاحات در جامعه شدیدا دچار ریزش شده است. [ad_2] Source link

[ad_1]


فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: آقای روحانی در حالی از اصلاح‌طلبان جهت حمایت‌های اجتماعی یاری خواسته که پایگاه مردمی اصلاحات در جامعه شدیدا دچار ریزش شده است.

[ad_2]

Source link