واکنش مدیران موسسه توسعه نسبت به نگرانی پرسنل
واکنش مدیران موسسه توسعه نسبت به نگرانی پرسنل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک؛ در چندین گزارش به وضعیت موسسه اعتباری توسعه در چند ماه اخیر پرداخته است. بر این اساس تعداد شعبات توسعه که با سابقه ترین موسسه در بین موسسات اعتباری کشور است در چند ماه اخیر با کاهش حدود ۵۰ درصدی روبرو شده و از ۴۶ به ۳۲ شعبه […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک؛ در چندین گزارش به وضعیت موسسه اعتباری توسعه در چند ماه اخیر پرداخته است.
بر این اساس تعداد شعبات توسعه که با سابقه ترین موسسه در بین موسسات اعتباری کشور است در چند ماه اخیر با کاهش حدود ۵۰ درصدی روبرو شده و از ۴۶ به ۳۲ شعبه رسیده است.
این کاهش تعداد شعب نگرانی شدید پرسنل را به دنبال داشته و تماس‌های زیادی از سوی آنها با پایگاه خبری اخبار بانک جهت پیگیری انجام شده است.
گفته می‌شود این موسسه اعتباری حدود ۳۵۰ پرسنل در سراسر کشور دارد که بسیاری از آنها در چند هفته اخیر با ارسال پیام در ذیل خبر های منتشر شده در پایگاه خبری اخبار بانک نگرانی خود را از وضعیت خود اعلام کرده‌اند.
حال شنیده می شود رئیس هیئت سرپرستی موسسه اعتباری توسعه صدای پرسنل زیرمجموعه خود را که اکثراً بالای ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه فعالیت دارند را شنیده و به آن واکنش نشان داده است.
گفته می‌شود مدیران موسسه اعتباری توسعه اخیراً در تلاش هستند با رایزنی هایی در خارج از موسسه شرایط به کارگیری پرسنل را در شهرهای خود و در دیگر بانکها فراهم کنند.
موضوعی که البته هنوز به طور رسمی از سوی هیچ مقام مسئول در این موسسه اعلام نشده و پایگاه خبری اخبار بانک امیدوار است ضمن تأیید مطلب فوق مقدمات رفع نگرانی پرسنل این مجموعه فراهم گردد.