وجود ۴ جنگ در کشور
وجود ۴ جنگ در کشور

[ad_1] خاتمی با اشاره به اینکه چهار جنگ بر کشور حاکم است، افزود: باتوجه به اینکه جنگ اقتصادی، فرهنگی، روانی و رسانه‌ای بر کشور حاکم است، ضرورت دارد همت مسئولان دو چندان شود تا دشمنان در این زمینه ورود پیدا نکنند [ad_2] Source link

[ad_1]


خاتمی با اشاره به اینکه چهار جنگ بر کشور حاکم است، افزود: باتوجه به اینکه جنگ اقتصادی، فرهنگی، روانی و رسانه‌ای بر کشور حاکم است، ضرورت دارد همت مسئولان دو چندان شود تا دشمنان در این زمینه ورود پیدا نکنند

[ad_2]

Source link