وقتی امضا کنندگان اعلامیه‌های دفاع از داعش می‌شوند مدافع مرجعیت!
وقتی امضا کنندگان اعلامیه‌های دفاع از داعش می‌شوند مدافع مرجعیت!

[ad_1] وقتی مخالفان اصل دین، حکومت دینی و امضا کنندگان اعلامیه‌های دفاع از داعش در برابر بشار اسد چهره عوض می‌کنند و می‌شوند مدافع مرجعیت؛ همان مرجعیتی که هم پیالگی هایشان تا چند مدت پیش تقلید از این بزرگان را کار میمون می‌دانستند. [ad_2] Source link

[ad_1]


وقتی مخالفان اصل دین، حکومت دینی و امضا کنندگان اعلامیه‌های دفاع از داعش در برابر بشار اسد چهره عوض می‌کنند و می‌شوند مدافع مرجعیت؛ همان مرجعیتی که هم پیالگی هایشان تا چند مدت پیش تقلید از این بزرگان را کار میمون می‌دانستند.

[ad_2]

Source link