ویژگی‌های لازم برای وزرای پیشنهادی اقتصاد و رفاه
ویژگی‌های لازم برای وزرای پیشنهادی اقتصاد و رفاه

[ad_1] رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ویژگی‌های ضروری و مهم مورد نظر مجلس برای رای اعتماد به وزرای اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تشریح کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ویژگی‌های ضروری و مهم مورد نظر مجلس برای رای اعتماد به وزرای اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تشریح کرد.

[ad_2]

Source link