پرتعدادترین فایل‌های نوساز در بازار مسکن
پرتعدادترین فایل‌های نوساز در بازار مسکن

[ad_1] نوسان قیمت در بازار مسکن بهمن ماه موجب خروج موقت فروشنده‌ها از بازار شد، به نحوی که در هفته‌های اخیر آپارتمان نوساز و تازه‌ساز در گروه میان‌متراژها در بازار مسکن مناطق مصرفی تهران به ویژه دو منطقه ۴ و ۵ به شدت کمیاب شده بود. به گزارش دنیای اقتصاد، اگرچه فایل‌های نوساز در مناطق […]

[ad_1]

نوسان قیمت در بازار مسکن بهمن ماه موجب خروج موقت فروشنده‌ها از بازار شد، به نحوی که در هفته‌های اخیر آپارتمان نوساز و تازه‌ساز در گروه میان‌متراژها در بازار مسکن مناطق مصرفی تهران به ویژه دو منطقه ۴ و ۵ به شدت کمیاب شده بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، اگرچه فایل‌های نوساز در مناطق مصرفی بازار مسکن به ویژه در گروه میان‌متراژها بسیار کمیاب شده‌اند اما در مقابل آپارتمان‌های مناطق لوکس و واحدهای لوکس‌متراژ در مناطق غیرلوکس را می‌توان در زمره فایل‌های پرتعداد و غالب از گروه سنی نوسازها در بازار مسکن کنونی برشمرد.

نوسان قیمت در بازار مسکن بهمن ماه موجب خروج موقت فروشنده‌ها از بازار شد، به نحوی که در هفته‌های اخیر آپارتمان نوساز و تازه‌ساز در گروه میان‌متراژها در بازار مسکن مناطق مصرفی تهران به ویژه دو منطقه ۴ و ۵ به شدت کمیاب شده بود.

واسطه‌های ملکی اذعان می‌کردند که فایل آماده فروش در این گروه وجود دارد اما فروشنده‌ها و سازنده‌ها فعلا از فروش منصرف شده و موقتا فایل خود را از بازار خارج کرده‌اند. اغلب فروشنده‌ها با طمع جهش قیمت در سال پیش‌رو در تصمیم خود برای فروش تردید کرده‌اند و پیش‌بینی‌های کارشناسی مبنی بر اینکه هرگونه جهش قیمت مسکن در سال ۹۷ را دور از انتظار توصیف می‌کنند، چندان مبنای تصمیمات خود قرار نمی‌دهند.

در عین حال فایل‌های اندکی که در گروه نوسازهای مصرفی در بازار وجود دارد نیز عمدتا به قیمت‌های بیش از آخرین معاملات منطقه عرضه شده که طبعا با استقبال خریداران روبه‌رو نمی‌شود. اما پرتعدادترین فایل‌های نوساز تا ۵ سال ساخت در بازار مسکن کنونی شامل دو گروه است؛ نخست آپارتمان‌های واقع در مناطق لوکس در تمام گروه‌های متری و دوم واحدهای لوکس‌متراژ با مساحت بیش از ۱۲۰ مترمربع در مناطق غیرلوکس تهران.

در حال حاضر جویندگان نوساز در بنگاه‌های معاملات املاک عمدتا با این دو گروه فایل روبه‌رو می‌شوند و اگر خانه اولی و متقاضی خرید آپارتمان نوساز میان‌متراژ باشند، به سختی می‌توانند فایل مطلوب خود را پیدا کنند.

پرتعدادترین فایل‌های نوساز در بازار مسکن

[ad_2]