پس از هدفمندی یارانه‌ها دومین خرابکاری طرح تحول سلامت است
پس از هدفمندی یارانه‌ها دومین خرابکاری طرح تحول سلامت است

[ad_1] نماینده مردم در مجلس گفت: طرح تحول سلامت بار سنگین مالی به نظام وارد کرده است، زیرا این طرح بدون مطالعه و اصول کارشناسی شده اجرا شده است و این در حالی است که طرح تحول سلامت به‌طور کامل بیمه‌ها را بر زمین زده است. [ad_2] Source link

[ad_1]


نماینده مردم در مجلس گفت: طرح تحول سلامت بار سنگین مالی به نظام وارد کرده است، زیرا این طرح بدون مطالعه و اصول کارشناسی شده اجرا شده است و این در حالی است که طرح تحول سلامت به‌طور کامل بیمه‌ها را بر زمین زده است.

[ad_2]

Source link