پیامی است که رسانه‌های دنیا می‌خواهد سانسور شود
پیامی است که رسانه‌های دنیا می‌خواهد سانسور شود

[ad_1] تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه قرار است عاشورا تبدیل به یک تحول عظیم در عالم بشود گفت: «لبیک یا حسین» پیامی است که امروز رسانه های دنیا می خواهد آن را سانسور و بایکوت کند. [ad_2] Source link

[ad_1]


تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه قرار است عاشورا تبدیل به یک تحول عظیم در عالم بشود گفت: «لبیک یا حسین» پیامی است که امروز رسانه های دنیا می خواهد آن را سانسور و بایکوت کند.

[ad_2]

Source link