پیام  تسلیت سرلشکر جعفری به سید حسن نصرالله
پیام  تسلیت سرلشکر جعفری به سید حسن نصرالله

[ad_1] سپاه بر عهد حمایت و همراهی خط مقاومت تا فروپاشی رژیم منحوس صهیونیستی و محو کامل این جرثومه جنایت و خباثت مصمم و استوار ایستاده و خواهد ایستاد [ad_2] Source link

[ad_1]


سپاه بر عهد حمایت و همراهی خط مقاومت تا فروپاشی رژیم منحوس صهیونیستی و محو کامل این جرثومه جنایت و خباثت مصمم و استوار ایستاده و خواهد ایستاد

[ad_2]

Source link