پیام وزیر کشور به مناسبت شهادت سیدنورخدا موسوی
پیام وزیر کشور به مناسبت شهادت سیدنورخدا موسوی

[ad_1] عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، شهادت سیدنورخدا موسوی را تسلیت گفت. [ad_2] Source link

[ad_1]


عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، شهادت سیدنورخدا موسوی را تسلیت گفت.

[ad_2]

Source link