پیرهادی: باید به برخی مسئولان گفت تا آخر عمربه صندلی نچسبید
پیرهادی: باید به برخی مسئولان گفت تا آخر عمربه صندلی نچسبید

[ad_1] دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت گفت:جوان‌گرایی از محور‌های اساسی نواصولگرایی است. [ad_2] Source link

[ad_1]


دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت گفت:جوان‌گرایی از محور‌های اساسی نواصولگرایی است.

[ad_2]

Source link