پیشنهاد میرزاده برای حل مشکل پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد
پیشنهاد میرزاده برای حل مشکل پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد

[ad_1] سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: با افزایش ظرفیت دانشگاه در رشته‌های پزشکی و ثبت‌نام مجدد مشکل پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد حل می‌شود. [ad_2] Source link

[ad_1]


سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: با افزایش ظرفیت دانشگاه در رشته‌های پزشکی و ثبت‌نام مجدد مشکل پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد حل می‌شود.

[ad_2]

Source link