پی گیری مجلس درباره وضعیت دیپلمات بازداشتی در اروپا
پی گیری مجلس درباره وضعیت دیپلمات بازداشتی در اروپا

[ad_1] عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنان پیگیر حل موضوع دیپلمات ایران در اروپا از سوی وزارت امور خارجه است و نسبت به آن بی تفاوت نیست. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنان پیگیر حل موضوع دیپلمات ایران در اروپا از سوی وزارت امور خارجه است و نسبت به آن بی تفاوت نیست.

[ad_2]

Source link