چرا آمریکا فورا از عهدنامه مودت خارج شد؟
چرا آمریکا فورا از عهدنامه مودت خارج شد؟

[ad_1] سفیر ایران در لاهه در پاسخ به همتای آمریکایی خود گفت: اگر قرار دیوان شکستی برای ایران بوده، چرا برخی مقامات آمریکایی از این تصمیم عصبانی شده و فورا خاتمه عهدنامه مودت را اعلام کرده اند؟ [ad_2] Source link

[ad_1]


سفیر ایران در لاهه در پاسخ به همتای آمریکایی خود گفت: اگر قرار دیوان شکستی برای ایران بوده، چرا برخی مقامات آمریکایی از این تصمیم عصبانی شده و فورا خاتمه عهدنامه مودت را اعلام کرده اند؟

[ad_2]

Source link