چرا «تعصب» رمز تحقق نام سال است؟
چرا «تعصب» رمز تحقق نام سال است؟

[ad_1] سرویس سیاسی فردا؛ کمیل خجسته: اول: تجربه تاریخی کمپانی اسلامیه. در دوره قاجار در مقابل استعمار عده‌ای از روحانیون با درک خطر از بین رفتن اقتصاد ملی با کمک تجار و بازرگانان معتمد “شرکت اسلامیه” را تاسیس کردند که در کار منسوجات و پارچه بود. شروع خوب آن، دو استعمار انگلیس و روس را […]

[ad_1]

سرویس سیاسی فردا؛ کمیل خجسته: اول: تجربه تاریخی کمپانی اسلامیه. در دوره قاجار در مقابل استعمار عده‌ای از روحانیون با درک خطر از بین رفتن اقتصاد ملی با کمک تجار و بازرگانان معتمد “شرکت اسلامیه” را تاسیس کردند که در کار منسوجات و پارچه بود. شروع خوب آن، دو استعمار انگلیس و روس را چنان نگران کرد که آن‌ها با وجود دشمنی باهمدیگر بر سر کمپانی با همدیگر متحد شدند و آنقدر نسیه به مردم جنس دادند و زیر قیمت فروختند که مردم دیگر از اسلامیه خرید نکردند و در عصر استعمار مستقیم شد آنچه که نباید و ورشکست شد و بازار دوباره در قبضه کارخانه‌های این دو استعمار افتاد.

دوم: کنش روز دشمن  امریکایی‌ها چه از نوع ترامپی‌ اش و چه از نوع اوبامایی ‌اش روی یک چیز اشتراک دارند: ارزش‌های امریکایی.

جالب است بدانید اوباما در سند ۲۰۱۵ میلادی یکی از چهار پایه راهبرد امنیت ملی دولت خود را به حوزه «ارزش‌های امریکایی» اختصاص داد و ترامپ هم در سند راهبردی 2017 امنیت ملی رکن چهارم راهبرد خود را بر پیشبرد نفوذ ارزش‌های آمریکایی در جهان اختصاص داد.

این همان چیزی است که هانتینگتون ایدئولوگ جنگ تمدن‌ها در کتاب “ما کیستیم؟” به آن اشاره می‌کند که با فرهنگ امریکایی (Americanization) تمام خارجيان را حول محور خود گرد آورده است.

 امریکا برای تحقق “رویای امریکایش” متعصبانه فرهنگ خود را ترویج می‌کند که عَدُوُّ اللهِ اِمامُ المُتَعَصِّبین . تعصب و غیرت ایرانی همان سپر دفاعی ملت همان عامل پایبندی شخصیت و هویّت برای حفاظت از کمپانی اسلامیه امروز و کارگران ایرانی در #عصراستعمارمدرن است.

 

[ad_2]

Source link