چرا شایعه دستگیری احمدی نژاد به سرعت منتشر شد؟
چرا شایعه دستگیری احمدی نژاد به سرعت منتشر شد؟

[ad_1] در فضایی که محتوای رسانه در دست مردم را شایعات پر می‌کند، با یک شایعه می‌توان مردم را از صبح تا شب سرکار گذاشت و کشور را دچار بحران امنیتی کرد، و تا مردم بفهمند چوپان دروغگو دروغ گفته روز تمام شده و کسی که این سناریو را طراحی کرده به نتیجه می‌رسد. سرویس […]

[ad_1]

در فضایی که محتوای رسانه در دست مردم را شایعات پر می‌کند، با یک شایعه می‌توان مردم را از صبح تا شب سرکار گذاشت و کشور را دچار بحران امنیتی کرد، و تا مردم بفهمند چوپان دروغگو دروغ گفته روز تمام شده و کسی که این سناریو را طراحی کرده به نتیجه می‌رسد.

سرویس سیاسی فردا: ابراهیم فیاض استاد دانشگاه تهران درباره علت پیشی گرفتن خبر دستگیری احمدی نژاد نسبت به خبر رسانه رسمی یعنی صدا و سیما به خبرانلاین گفته است: وقتی سیاست در قالب سناریو به سرعت جلو می‌رود، باید اطلاعات متناسب به آن تولید شود، اما آقایان {در صداوسیما} این مسئله را هنوز قبول ندارند نتیجه‌اش این می‌شود که محتوای رسانه در دست مردم را شایعات پُر می‌کند.

در فضایی که محتوای رسانه در دست مردم را شایعات پر می‌کند، با یک شایعه می‌توان مردم را از صبح تا شب سرکار گذاشت و کشور را دچار بحران امنیتی کرد، و تا مردم بفهمند چوپان دروغگو دروغ گفته روز تمام شده و کسی که این سناریو را طراحی کرده به نتیجه می‌رسد.

مردم به شدت باسواد، جوان، متفکر و علاقه‌مند به سیاست هستند و مشروعیت نظام هم بالاست، اما صداوسیما درک فهم این مسئله را ندارد. در حالیکه مردم پیگیر اخبار رادیو و شبکه خبر هستند و مشروعیت کشور و نظام شان را دوست دارند، اما رسانه ملی با هدف بیان واقعیات در زمانی دیگر، اقدام به سانسور می‌کند.

[ad_2]

Source link