چرا مجلس به چهار وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داد؟
چرا مجلس به چهار وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داد؟

[ad_1] نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: مجلس به چهار وزیر پیشنهادی دولت رای داد تا بهانه از دولت گرفته شد که فلان وزیر رأی نیاورد، کابینه کامل نیست و ناقص است و از سوی دیگر به دشمنان نیز نشان داد که مجلس و دولت یکدست هستند. [ad_2] Source link

[ad_1]


نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: مجلس به چهار وزیر پیشنهادی دولت رای داد تا بهانه از دولت گرفته شد که فلان وزیر رأی نیاورد، کابینه کامل نیست و ناقص است و از سوی دیگر به دشمنان نیز نشان داد که مجلس و دولت یکدست هستند.

[ad_2]

Source link