چرا FATF با تامین مالی الاحوازیه در اروپا مقابله نمی‌کند؟
چرا FATF با تامین مالی الاحوازیه در اروپا مقابله نمی‌کند؟

[ad_1] این FATF که برایش یقه می‌درید، اگر ریگی به کفشش نیست، چرا با تأمین مالی تروریست‌های الاحوازیه در کشور‌های اروپایی مقابله نمی‌کند؟ [ad_2] Source link

[ad_1]


این FATF که برایش یقه می‌درید، اگر ریگی به کفشش نیست، چرا با تأمین مالی تروریست‌های الاحوازیه در کشور‌های اروپایی مقابله نمی‌کند؟

[ad_2]

Source link