چزئیات الکترونیکی شدن پرداخت عوارض خروج از کشور +اینفوگرافیک
چزئیات الکترونیکی شدن پرداخت عوارض خروج از کشور +اینفوگرافیک

[ad_1] همه شعبه های بانک ملی ایران (مرزی و غیرمرزی) از شنبه آینده (بیست و چهارم آذرماه) عوارض خروج را به طور نقدی دریافت نمی کنند. [ad_2] Source link

[ad_1]

همه شعبه های بانک ملی ایران (مرزی و غیرمرزی) از شنبه آینده (بیست و چهارم آذرماه) عوارض خروج را به طور نقدی دریافت نمی کنند.

[ad_2]

Source link