کارخانه‌ای: برخورد سیاسی با مسئولیت‌ها ظلم به مردم است
کارخانه‌ای: برخورد سیاسی با مسئولیت‌ها ظلم به مردم است

[ad_1] نماینده سابق مجلس با بیان اینکه برخورد سیاسی با مسئولیت‌ها در نظام اسلامی ظلم به مردم است، گفت: رئیس جمهور در معرفی وزرای پیشنهادی باید به فضای مجلس و جامعه توجه بیشتری داشته باشد. [ad_2] Source link

[ad_1]


نماینده سابق مجلس با بیان اینکه برخورد سیاسی با مسئولیت‌ها در نظام اسلامی ظلم به مردم است، گفت: رئیس جمهور در معرفی وزرای پیشنهادی باید به فضای مجلس و جامعه توجه بیشتری داشته باشد.

[ad_2]

Source link