کارشکنی مافیای وزارت نفت در تشکیل «بورس نفت»
کارشکنی مافیای وزارت نفت در تشکیل «بورس نفت»

[ad_1] رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به کارشکنی مافیای وزارت نفت در عرضه نفت در بازار بورس ابراز نگرانی کرد و خواستار ورود زنگنه به اجرای این ساز و کار قانونی شد. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به کارشکنی مافیای وزارت نفت در عرضه نفت در بازار بورس ابراز نگرانی کرد و خواستار ورود زنگنه به اجرای این ساز و کار قانونی شد.

[ad_2]

Source link