کاهش حضور کارکنان بانک‌ها عملیاتی نشده است
کاهش حضور کارکنان بانک‌ها عملیاتی نشده است

به گزارش خبرنگار اخباربانک، با توجه به شیوع موج چهارم بیماری کرونا هنوز در بسیاری از شهرها کاهش حضور کارکنان بانک‌ها اجرایی نشده است. هم اکنون وضعیت شیوع ویروس کرونا در بیش از ۸۸ شهر با وضعیت قرمز و ۱۳۸ شهر با وضعیت نارنجی است. بدین منظور باید کارکنان بسیاری از دستگاه ها از جمله […]

به گزارش خبرنگار اخباربانک، با توجه به شیوع موج چهارم بیماری کرونا هنوز در بسیاری از شهرها کاهش حضور کارکنان بانک‌ها اجرایی نشده است.

هم اکنون وضعیت شیوع ویروس کرونا در بیش از ۸۸ شهر با وضعیت قرمز و ۱۳۸ شهر با وضعیت نارنجی است.

بدین منظور باید کارکنان بسیاری از دستگاه ها از جمله بانک ها در شهرهای نارنجی با حضور دو سوم کارکنان و شهرهای قرمز با حضور نصف کارکنان ادامه فعالیت دهند.

این موضوع در بسیاری از شهرها از جمله مشهد با وجود گذشت ۵ روز از نارنجی شدن آن هنوز اجرایی نشده است.