کاهش قدرت خرید مردم در بودجه ۹۸ جبران می‌شود
کاهش قدرت خرید مردم در بودجه ۹۸ جبران می‌شود

[ad_1] رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم در بودجه سال ۹۸ جبران خواهد شد، گفت: باید در بودجه ظرفیتی برای این امر ایجاد کنیم. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم در بودجه سال ۹۸ جبران خواهد شد، گفت: باید در بودجه ظرفیتی برای این امر ایجاد کنیم.

[ad_2]

Source link