کاهش ۵۷ درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ایران زمین
کاهش ۵۷ درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ایران زمین

به گزارش اخباربانک، بانک ایران زمین که با نماد وزمین(زمین) و سرمایه ۴٫۰۰۰ میلیارد ریالی در بازار سرمایه کشور فعال است، موفق شده است که هزینه مطالبات مشکوک الوصول خود را از ۴۸۸ میلیارد و ۱۶۵ میلیون ریال در پایان آذر سال گذشته به ۲۱۰ میلیارد و ۹۷۶ میلیارد ریال در پایان ۹ ماهه امسال […]

به گزارش اخباربانک، بانک ایران زمین که با نماد وزمین(زمین) و سرمایه ۴٫۰۰۰ میلیارد ریالی در بازار سرمایه کشور فعال است، موفق شده است که هزینه مطالبات مشکوک الوصول خود را از ۴۸۸ میلیارد و ۱۶۵ میلیون ریال در پایان آذر سال گذشته به ۲۱۰ میلیارد و ۹۷۶ میلیارد ریال در پایان ۹ ماهه امسال کاهش دهد.

در عین حال ، سود حاصل از سرمایه گذاری ها وسپرده گذاری های این بانک خصوصی با ۱۰ درصد رشد از ۱۳٫۱۱۳ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال در پایان ماه نهم سال ۹۷ به ۱۴٫۴۳۶ میلیارد و ۷۳۱ میلیون ریال در پایان فصل پاییز ۹۸ افزایش یافته است.

درآمد کارمزد بانک ایران زمین نیز در پایان آذرماه سال جاری نسبت به مقطع مشابه سال گذشته ۲۱ درصد جهش داشته و از ۲۶۱ میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال به ۳۱۷ میلیارد و ۲۰۲ میلیون ریال افزایش یافته است.

این گزارش حاکی است، جمع درآمدهای مشاع وزمین ۷ درصد بیشتر شده و از ۱۶٫۷۹۹ میلیارد و ۳۵۳ میلیون ریال به ۱۸٫۰۰۰ میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریال در پایان نهمین ماه امسال رسیده است.

جمع دارایی های بانک ایران زمین نیز نسبت به ۳۰۱٫۹۶۶ میلیارد و ۴۰۵ میلیون ریال پایان سال گذشته با ۹ درصد رشد، رقم ۳۲۸٫۵۵۵ میلیارد و ۴۴۴ میلیون ریال را در پایان آذرماه ۹۸ به ثبت رسانده است.