کاهش 57 درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ایران زمین
کاهش 57 درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ایران زمین

به گزارش اخباربانک، بانک ایران زمین که با نماد وزمین(زمین) و سرمایه 4.000 میلیارد ریالی در بازار سرمایه کشور فعال است، موفق شده است که هزینه مطالبات مشکوک الوصول خود را از 488 میلیارد و 165 میلیون ریال در پایان آذر سال گذشته به 210 میلیارد و 976 میلیارد ریال در پایان 9 ماهه امسال […]

به گزارش اخباربانک، بانک ایران زمین که با نماد وزمین(زمین) و سرمایه 4.000 میلیارد ریالی در بازار سرمایه کشور فعال است، موفق شده است که هزینه مطالبات مشکوک الوصول خود را از 488 میلیارد و 165 میلیون ریال در پایان آذر سال گذشته به 210 میلیارد و 976 میلیارد ریال در پایان 9 ماهه امسال کاهش دهد.

در عین حال ، سود حاصل از سرمایه گذاری ها وسپرده گذاری های این بانک خصوصی با 10 درصد رشد از 13.113 میلیارد و 113 میلیون ریال در پایان ماه نهم سال 97 به 14.436 میلیارد و 731 میلیون ریال در پایان فصل پاییز 98 افزایش یافته است.

درآمد کارمزد بانک ایران زمین نیز در پایان آذرماه سال جاری نسبت به مقطع مشابه سال گذشته 21 درصد جهش داشته و از 261 میلیارد و 877 میلیون ریال به 317 میلیارد و 202 میلیون ریال افزایش یافته است.

این گزارش حاکی است، جمع درآمدهای مشاع وزمین 7 درصد بیشتر شده و از 16.799 میلیارد و 353 میلیون ریال به 18.000 میلیارد و 854 میلیون ریال در پایان نهمین ماه امسال رسیده است.

جمع دارایی های بانک ایران زمین نیز نسبت به 301.966 میلیارد و 405 میلیون ریال پایان سال گذشته با 9 درصد رشد، رقم 328.555 میلیارد و 444 میلیون ریال را در پایان آذرماه 98 به ثبت رسانده است.