کدام نمایندگان با تأخیر به مجلس رسیدند؟
کدام نمایندگان با تأخیر به مجلس رسیدند؟

[ad_1] هیئت رئیسه مجلس اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


هیئت رئیسه مجلس اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

[ad_2]

Source link