کدام نمایندگان متقاضی انتشار آراء درباره CFT شدند؟ +اسامی
کدام نمایندگان متقاضی انتشار آراء درباره CFT شدند؟ +اسامی

به دنبال تصویب CFT، تعداد ۱۳۳ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای به هیئت رییسه مجلس، خواستار انتشار آراء خود شدند. Source link
به دنبال تصویب CFT، تعداد ۱۳۳ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای به هیئت رییسه مجلس، خواستار انتشار آراء خود شدند.Source link