کدام نمایندگان متقاضی انتشار آراء درباره CFT شدند؟ +اسامی
کدام نمایندگان متقاضی انتشار آراء درباره CFT شدند؟ +اسامی

[ad_1] به دنبال تصویب CFT، تعداد ۱۳۳ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای به هیئت رییسه مجلس، خواستار انتشار آراء خود شدند. [ad_2] Source link

[ad_1]


به دنبال تصویب CFT، تعداد ۱۳۳ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای به هیئت رییسه مجلس، خواستار انتشار آراء خود شدند.

[ad_2]

Source link