کوشکی: باید افراد بی‌خاصیتی مانند آخوندی محاکمه شوند
کوشکی: باید افراد بی‌خاصیتی مانند آخوندی محاکمه شوند

[ad_1] عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: باید سریع‌تر دادگاه رسانه‌ای و مردمی برای آخوندی تشکیل شود و رسانه‌ها از وی برای پاسخ به عملکردش دعوت کنند و بگوید معادل حقوقی که در شش سال اخیر از وزارتخانه گرفته قدمی برای مردم برداشته یا نه. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: باید سریع‌تر دادگاه رسانه‌ای و مردمی برای آخوندی تشکیل شود و رسانه‌ها از وی برای پاسخ به عملکردش دعوت کنند و بگوید معادل حقوقی که در شش سال اخیر از وزارتخانه گرفته قدمی برای مردم برداشته یا نه.

[ad_2]

Source link