گزارش تصویری: نشست تخصصی و بازدید اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از منطقه آزاد انزلی
گزارش تصویری: نشست تخصصی و بازدید اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از منطقه آزاد انزلی

[ad_1] عکس: رامین مقدم نوشته گزارش تصویری: نشست تخصصی و بازدید اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از منطقه آزاد انزلی اولین بار در رسانه مناطق آزاد. پدیدار شد. [ad_2] Source link