گزینه‌های شهرداری با معیار‌های یک مدیر شهری قوی، فاصله دارند
گزینه‌های شهرداری با معیار‌های یک مدیر شهری قوی، فاصله دارند

[ad_1] سرویس اجتماعی فردا: حمید رضا ترقی کارشناس سیاسی در گفتگو با افکارنیوز با بیان اینکه اصلاح طلبان شهر را به نفع انتخاب‌های خود بلاتکلیف نگاه داشته اند گفت: متاسفانه انتخاب شهردار درهاله‌ای ازابهام پیچیده شده؛ شهر تعطیل وبلاتکلیف است و اصلاح طلبان به دنبال انتخاب‌هایی به نفع خود هستند تا مردم شهر! افراد پیشنهادی […]

[ad_1]

سرویس اجتماعی فردا: حمید رضا ترقی کارشناس سیاسی در گفتگو با افکارنیوز با بیان اینکه اصلاح طلبان شهر را به نفع انتخاب‌های خود بلاتکلیف نگاه داشته اند گفت: متاسفانه انتخاب شهردار درهاله‌ای ازابهام پیچیده شده؛ شهر تعطیل وبلاتکلیف است و اصلاح طلبان به دنبال انتخاب‌هایی به نفع خود هستند تا مردم شهر! افراد پیشنهادی از سوی احزاب اصلاح طلب از شرایط کافی ولازم برای اداره شهر برخوردار نیستند، حتی شاید بتوان گفت: برخی از آن‌ها نامشان علی رغم میل باطنی اشان در لیست مدیریت شهری تهران قرار داده شده بود بی آنکه از ظرفیت کافی برای شهردار شدن برخوردار بوده باشند! بی شک هنگامی که منتخبین احزاب اصلاح طلب برای مدیریت شهری با وضعیت بلاتکلیف یک ساله شهر و حجم کار‌ها وفعالیت‌های مانده بر زمین مواجه می‌شوند توانایی به دوش کشیدن بار مشکلات شهری تهران را در خود نمی‌بینند از این رو بازار انصراف‌ها در یک هفته اخیر بسیار گرم بود.

وی با تاکید براینکه کار کردن با شورایی که ذهنیت ونگاه صرف سیاسی دارد برای هر شهرداری سخت وغیر قابل تحمل است اظهار داشت: بی شک افراد پیشنهادی از توانایی لازم برای انجام چنین مسوولیتی برخوردار نیستند و طبیعتا قادر به برآورده کردن مطالبات مردمی وشهری نیستند از این رو انصراف از مدیریت شهری بهترین گزینه پیش روی آن‌ها بود، از سوی دیگر نباید از این نکته غافل شد که افراد پیشنهادی نمی‌توانند با چنین شورایی که نگاه محض سیاسی دارد همکاری مطلوبی داشته باشند، تمرکز ذهنی شورای اسلامی شهر تهران تنها بر مسائل سیاسی است از این رو اعضا با گمان اینکه یقینا در آینده با دیدگاه‌های تحمیلی شورا با مشکل مواجه می‌شوند و قادر به انجام امور مورد نظر خود در مسائل شهری در حوزه‌های مختلف و مورد نیاز نیستند انصراف را بهترین روش برای رهایی از چنین مهلکه‌ای می‌دانستند. در این بین گزینه‌های باقیمانده نیز با معیار‌های یک مدیر قوی شهری فاصله معناداری دارند.

دکتر ترقی عدم ارائه راهکار را در حل مشکلات شهری مورد توجه قرار داده دراین باره تصریح نمود: جالب توجه است که اعضای پیشنهاد شده برنامه‌هایی را عنوان می‌کردند که مردم شهر نیز با جزییات آن از نزدیک آشنا وبه آن اشراف کافی دارند در حالی که مهمترین کار مدیریت شهر تهران ارائه برنامه‌ای توام با راهکار مناسب برای حل مشکلات شهری است. انتخاب‌های عنوان شده تمام سیاسی است نه مدیریتی و برگرفته از تجارب واندوخته‌هایی که با مدیریت شهری منطبق باشد از این رو منتخبین واعضای پیشنهادی کمترین برنامه یا راهکاری برای حل برنامه‌های شهر ندارند چرا که اعضای شهر نیز برای حل مشکلات شهر تهران برنامه وتدابیرقابل توجهی ندارند.

وی در پایان با تاکید بر خسارات غیر قابل جبران بر شهر تهران خواستار انتخاب شهرداری کارآمد در اسرع وقت شد ودراین باره تاکید کرد: مسلما اعضای پیشنهادی از سوی احزاب اصلاح طلبان از آمادگی پذیرش چنین پست وجایگاه خطیر مدیریتی را ندارند، بنابراین به طور طبیعی قادر به نتیجه گیری روشن ومثبتی درباره پذیرش این مسوولیت نیستند. امید می‌رود شهر تهران پس از یک سال بلاتکلیفی وعدم برخورداری از مدیر کارآمدی که قادر به اداره پایتخت نظام جمهوری اسلامی ایران باشد شاهد انتخاب شهرداری دور از تحمیل دیدگاه‌های سیاسی وسیاسی کاری باشیم چرا که آسیب‌های غیر قابل جبرانی به شهر وارد شده است.

[ad_2]

Source link