گزینه نهایی حزب اعتماد ملی برای شهرداری تهران
گزینه نهایی حزب اعتماد ملی برای شهرداری تهران

[ad_1] عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی گفت که این حزب از سید کامل تقوی‌نژاد برای شهرداری تهران حمایت می‌کند. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی گفت که این حزب از سید کامل تقوی‌نژاد برای شهرداری تهران حمایت می‌کند.

[ad_2]

Source link