گفت و شنود کیهان؛ پمپ بنزین!
گفت و شنود کیهان؛ پمپ بنزین!

[ad_1] گفت: از ماجرای خاشقجی، ناراضی سعودی که در کنسولگری عربستان در اسلامبول به قتل رسید و بدنش را قطعه قطعه کردند چه خبر؟! [ad_2] Source link

[ad_1]


گفت: از ماجرای خاشقجی، ناراضی سعودی که در کنسولگری عربستان در اسلامبول به قتل رسید و بدنش را قطعه قطعه کردند چه خبر؟!

[ad_2]

Source link