گفت و شنود کیهان؛ چند دقیقه؟!
گفت و شنود کیهان؛ چند دقیقه؟!

[ad_1] گفت: ترامپ گفته است اگر من رئیس‌جمهور نشده بودم، ایران ظرف ۱۲ دقیقه خاورمیانه را تسخیر کرده بود! [ad_2] Source link

[ad_1]


گفت: ترامپ گفته است اگر من رئیس‌جمهور نشده بودم، ایران ظرف ۱۲ دقیقه خاورمیانه را تسخیر کرده بود!

[ad_2]

Source link