یک سیستم آبی کهن در پی آتش‌سوزی‌های استرالیا کشف شد
یک سیستم آبی کهن در پی آتش‌سوزی‌های استرالیا کشف شد

در پی آتش‌سوزی‌های گسترده استرالیا که منجر به سوختن بسیاری از پوشش گیاهی این کشور شد، کانال آبی باستانی در منطقه ویکتوریا کشف شد که توسط بومیان استرالیا برای پرورش دام و مارماهی ساخته شده بود. این مجموعه که شامل کانال‌ها، سد‌ها و حوضچه‌های ساخته‌شده با سنگ‌های آتش‌فشانی است، در نوع خود کهن‌ترین و بزرگ‌ترین […]


در پی آتش‌سوزی‌های گسترده استرالیا که منجر به سوختن بسیاری از پوشش گیاهی این کشور شد، کانال آبی باستانی در منطقه ویکتوریا کشف شد که توسط بومیان استرالیا برای پرورش دام و مارماهی ساخته شده بود.

این مجموعه که شامل کانال‌ها، سد‌ها و حوضچه‌های ساخته‌شده با سنگ‌های آتش‌فشانی است، در نوع خود کهن‌ترین و بزرگ‌ترین سیستم پرورش آبزیان در جهان به شمار می‌رود که قدمت آن به ۶۶۰۰ سال و پیش از ساخت اهرام بزرگ مصر بازمی‌گردد.Source link