یک نماینده: مسئولان نظارتی با گران‌فروشان و محتکران برخورد کنند
یک نماینده: مسئولان نظارتی با گران‌فروشان و محتکران برخورد کنند

[ad_1] عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستگاه‌های مسئول باید با متخلفان اقتصادی بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظه‌ای برخورد کنند تا جنگ اقتصادی دشمن، چون نقشه‌های گذشته‌اش به شکست منتهی شود. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستگاه‌های مسئول باید با متخلفان اقتصادی بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظه‌ای برخورد کنند تا جنگ اقتصادی دشمن، چون نقشه‌های گذشته‌اش به شکست منتهی شود.

[ad_2]

Source link