۲ دستور روحانی به وزیر کشور در جلسه امروز دولت
۲ دستور روحانی به وزیر کشور در جلسه امروز دولت

[ad_1] وزیر کشور درباره حواشی پیش آمده در جریان توزیع ارز میان زائران اربعین حسینی توضیح داد. [ad_2] Source link

[ad_1]


وزیر کشور درباره حواشی پیش آمده در جریان توزیع ارز میان زائران اربعین حسینی توضیح داد.

[ad_2]

Source link