۵ ماده طرح بانکداری جدید تصویب شد
۵ ماده طرح بانکداری جدید تصویب شد

به گزارش اخباربانک، محمدرضا پورابراهیمی درباره جلسه عصر دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب ماده 7، 8، 9 و 10 و 17 طرح بانکداری جمهوری اسلامی خبر داد و به خانه ملت گفت: در ماده 7 ، احکام مرتبط با هیات عالی بانک مرکزی و شامل نحوه عزل اعضای هیات عالی با هدف تقویت استقلال […]

به گزارش اخباربانک، محمدرضا پورابراهیمی درباره جلسه عصر دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب ماده 7، 8، 9 و 10 و 17 طرح بانکداری جمهوری اسلامی خبر داد و به خانه ملت گفت: در ماده 7 ، احکام مرتبط با هیات عالی بانک مرکزی و شامل نحوه عزل اعضای هیات عالی با هدف تقویت استقلال بانک مرکزی، احکام تعارض منافع اعضای هیات عالی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در ماده 8 هم وظایف و اختیارات هیات عالی به عنوان مهمترین مرجع تصمیم گیری در بانک مرکزی مصوب شد. طبق ماده 9 ، هیات عالی موظف شد کمیته‌های تطبیق و حسابرسی و مرتبط با حاکمیت شرکتی و اداره بانک مرکزی را تشکیل دهد. در ماده 10 نیز نحوه اداره جلسات هیات عالی مصوب شد.

پورابراهیمی افزود: همچنین طبق ماده 17، هیاتی متشکل از نمایندگان سه قوه با عنوان نظارت و حسابرسی و ناظر بر عملکرد بانک مرکزی و هیات عالی، تشکیل و صورت‌های مالی بانک مرکزی به تایید سران سه‌قوه شود .