۳ میلیون تومان به حساب یک آژانس واریز کنید تا در مشهد دوره ۳ روزه برگزار کنیم!
۳ میلیون تومان به حساب یک آژانس واریز کنید تا در مشهد دوره ۳ روزه برگزار کنیم!

آفتاب‌‌نیوز : سایت عصرایران با انتشار این تصویر نوشته است: استان تهران ۴۳ شهر دارد یعنی ۱۲۹ میلیون تومان برای دوره مشهد. آیا برگزاری دوره در تهران ممکن نیست؟ Source link


آفتاب‌‌نیوز :

سایت عصرایران با انتشار این تصویر نوشته است: استان تهران ۴۳ شهر دارد یعنی ۱۲۹ میلیون تومان برای دوره مشهد. آیا برگزاری دوره در تهران ممکن نیست؟Source link