468 نفر با تولید صنایع دستی در اردبیل شاغل شدند
468 نفر با تولید صنایع دستی در اردبیل شاغل شدند

منبع خبر: جماران دسته بندی خبر: اقتصادی Source link

منبع خبر: جماران
دسته بندی خبر: اقتصادیSource link