468 نفر با تولید صنایع دستی در اردبیل شاغل شدند
468 نفر با تولید صنایع دستی در اردبیل شاغل شدند

منبع خبر: ایرنا دسته بندی خبر: اقتصادی Source link

منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اقتصادیSource link