FATF یک روز خیانت یک روز خدمت!
FATF یک روز خیانت یک روز خدمت!

[ad_1] دبیر هیئت دولت بابیان اینکه نباید بگذاریم FATF به منازعه داخلی تبدیل شود، گفت: اگر این معاهده تصویب نمی‌شد تمام مناسبات مالی ما حتی با عراق و افغانستان به هم می‌ریخت. [ad_2] Source link

[ad_1]


دبیر هیئت دولت بابیان اینکه نباید بگذاریم FATF به منازعه داخلی تبدیل شود، گفت: اگر این معاهده تصویب نمی‌شد تمام مناسبات مالی ما حتی با عراق و افغانستان به هم می‌ریخت.

[ad_2]

Source link