نشست مشترک وزیر صمت با دبیرخانه شورایعالی منطقه آزاد تجاری · پایگاه خبری هفت روز خبر | پایگاه خبری هفت روز خبر