نشست مشترک وزیر صمت با دبیرخانه شورایعالی منطقه آزاد تجاری | پایگاه خبری هفت روز خبر