آخرین اخبار :

مشروح اخبار

موزه عجیبی از غذاهای چندش آور (عکس)

موزه عجیبی از غذاهای چندش آور (عکس)

موزه عجیبی از غذاهای چندش آور (عکس) اخیرا موزه جدیدی با هدف حمله به حس بویایی بازدیدکنندگان و به هم زدن حالشان در سومین شهر بزرگ سوئد، مالمو افتتاح شد