آخرین اخبار :

مشروح اخبار

آغاز پروازهای مسافری فرودگاه پیام

آغاز پروازهای مسافری فرودگاه پیام

معاون هوانوردی و امور فرودگاهی شرکت خدمات هوایی پیام از آغاز پروازهای مسافری فرودگاه پیام از ۲۳شهریورماه خبر داد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، منوچهر ات