آخرین اخبار :

مشروح اخبار

صدای فعالین بخش خصوصی را بشنوید

صدای فعالین بخش خصوصی را بشنوید

در طی چند ماه گذشته و با توجه به رویه تعامل‌گرایی بیش از پیش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، شاهد تصویب و ابلاغ قوانینی در مناطق آزاد بوده‌ایم که بی‌شک