افزایش ۴۹‌درصدی درآمد سالانه ” بانک تجارت “
افزایش ۴۹‌درصدی درآمد سالانه ” بانک تجارت “

به گزارش اخباربانک، بانک تجارت در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به فروردین‌ماه سال جاری مجموع درآمد حاصل‌شده از تسهیلات اعطایی طی دوره یک‌ماهه را برابر با مبلغ ۲۴.۶۰۱ میلیارد ریال گزارش کرده و مقدار تسهیلات وصولی طی دوره را نیز بالغ‌بر ۱.۲۳۳.۹۳۱ میلیارد ریال اعلام‌کرده، همچنین میزان سرمایه ثبت‌شده این بانک ۲۲۳.۹۲۶ میلیارد ریال ارائه‌شده […]

به گزارش اخباربانک، بانک تجارت در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به فروردین‌ماه سال جاری مجموع درآمد حاصل‌شده از تسهیلات اعطایی طی دوره یک‌ماهه را برابر با مبلغ ۲۴.۶۰۱ میلیارد ریال گزارش کرده و مقدار تسهیلات وصولی طی دوره را نیز بالغ‌بر ۱.۲۳۳.۹۳۱ میلیارد ریال اعلام‌کرده، همچنین میزان سرمایه ثبت‌شده این بانک ۲۲۳.۹۲۶ میلیارد ریال ارائه‌شده است.

درآمد تسهیلات اعطایی بانک تجارت در فروردین‌ماه سال جاری
بر پایه این گزارش صورت گرفته، بانک تجارت در ابتدای سال مالی منتهی به فروردین‌ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته ۳۳ درصد کاهش درآمد را تجربه کرده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۴۹ درصد رشد را شاهد بوده، همچنین مقدار تسهیلات وصولی طی دوره نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز با افزایش ۱۶۱ درصدی مواجه بوده است.

درآمدهای حاصل‌شده “وتجارت” در ابتدای سال مالی۴۰۰
بیشترین میزان درآمدی که بانک تجارت در ابتدای سال مالی از خود بر جای گذاشته مربوط به «سایر تسهیلات» با ۱۳.۵۶۰ میلیارد ریال بوده و رتبه بعدی را نیز بخش «فروش اقساطی» با ۳.۵۷۶ میلیارد ریال به خود اختصاص داده است.