تغییر در هیات مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش
تغییر در هیات مدیره شرکت کارت اعتباری ایران کیش

به گزارش اخباربانک، شرکت کارت اعتباری ایران کیش نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره را تغییر داد. بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، باستناد مصوبە مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ و جلسە هیات مدیرە ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها تغییر کرده است. همچنین شرکت کارت اعتباری ایران کیش برنامه زمانبندی پرداخت سود را تعیین کرد. […]

به گزارش اخباربانک، شرکت کارت اعتباری ایران کیش نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره را تغییر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، باستناد مصوبە مجمع ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ و جلسە هیات مدیرە ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها تغییر کرده است.

همچنین شرکت کارت اعتباری ایران کیش برنامه زمانبندی پرداخت سود را تعیین کرد.

بر این اساس این شرکت اعلام کرد، سهامداران حقیقی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ نسبت به دریافت سود اقدام کنند.
همچنین، سود سهامداران حقوقی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ قابل دریافت است.