رشد ۴۷ درصدی سپرده‌های تسویه شده بانک “دی”
رشد ۴۷ درصدی سپرده‌های تسویه شده بانک “دی”

به گزارش اخباربانک، بانک دی در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به فروردین‌ماه سال جاری مجموع پرداختی‌های خود جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را مبلغی بالغ‌بر ۳ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال به ثبت رسانده و سپرده‌های تسویه شده طی دوره را نیز مبلغی برابر با ۳۴۹.۱۵۵ میلیارد ریال اعلام کرده، همچنین “دی” میزان سرمایه ثبت‌شده طی […]

به گزارش اخباربانک، بانک دی در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به فروردین‌ماه سال جاری مجموع پرداختی‌های خود جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را مبلغی بالغ‌بر ۳ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال به ثبت رسانده و سپرده‌های تسویه شده طی دوره را نیز مبلغی برابر با ۳۴۹.۱۵۵ میلیارد ریال اعلام کرده، همچنین “دی” میزان سرمایه ثبت‌شده طی این دوره را ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، میزان پرداختی جهت سود‌های سپرده سرمایه‌گذاری بانک دی در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته ۱۷ درصد کاهش پرداختی داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز با ۱۱ درصد افت مواجه بوده، همچنین میزان سپرده‌های تسویه شده نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش پیداکرده است.

بیشترین میزان پرداختی سود سپرده سرمایه‌گذاری در فروردین‌ماه در اختیار بخش «سپرده بلندمدت دوساله» با ۲ هزار و ۱۱۲ میلیارد ریال بوده است.