موسسه اعتباری کاسپین در بانک آینده ادغام می شود
موسسه اعتباری کاسپین در بانک آینده ادغام می شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخباربانک، در اسفندماه ۱۳۹۴ بانک مرکزی با دادن مجوز به این مؤسسه با نام جدید «کاسپین» موافقت کرد. گفتنی است؛ علی صادقی رئیس هیئت سرپرستی مؤسسهٔ اعتباری کاسپین است. این مؤسسه در راستای برنامهٔ ساماندهی بانک مرکزی از ادغام مؤسسه‌های مالی اعتباری فرشتگان و فردوسی پدید آمده‌است. فعالیت مؤسسهٔ کاسپین […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخباربانک، در اسفندماه ۱۳۹۴ بانک مرکزی با دادن مجوز به این مؤسسه با نام جدید «کاسپین» موافقت کرد. گفتنی است؛ علی صادقی رئیس هیئت سرپرستی مؤسسهٔ اعتباری کاسپین است.

این مؤسسه در راستای برنامهٔ ساماندهی بانک مرکزی از ادغام مؤسسه‌های مالی اعتباری فرشتگان و فردوسی پدید آمده‌است.

فعالیت مؤسسهٔ کاسپین به دنبال ادعایی که در خصوص کسری دارایی حدود ۵٬۶۰۰ میلیارد تومانی تعاونی فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های آن مطرح شد با مشکل هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت سپردهٔ خود و به تبع کمبود نقدینگی در مؤسسه با مشکل مواجه شد.

در نهایت دولت با تامین بودجه پرونده این موسسه و چند تعاونی اعتباری دیگر را برچید که همین امر موجب اعتراض کارشناسان اقتصادی شد.

به گزارش اخباربانک، در ماههای گذشته و سکوت خبری موضوع ادغام و حل شدن موسسه در بانک خصوصی آینده به آرامی در حال انجام است.قرار است بخشی از نیروهای این موسسه به بانک آینده منتقل شوند.

همچنین تعداد شعب تهران این موسسه با کاهش چشمگیر به هشت شعبه کاهش یافته است.

گویا بانک آینده نیز با این ادغام از بانک مرکزی مجوز تاسیس چندین شعبه جدید در سراسر کشور را می گیرد.

بانک آینده بانک ایرانی است که در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، مؤسسهٔ مالی و اعتباری صالحین و مؤسسهٔ مالی و اعتباری آتی تأسیس شد.

به گزارش سایت اخباربانک، قرار است این موضوع در ماههای آینده به سرانجام نهایی برسد و دیگر موسسه اعتباری مذکور با تابلوی بانک خصوصی فعالیت کند.