چک‌ها تا ۲۰ اردیبهشت برگشت نمی‌خورند
چک‌ها تا ۲۰ اردیبهشت برگشت نمی‌خورند

به گزارش اخباربانک، محمد نهاوندیان اظهارداشت: همچنین مقرر شده محاکم و ضابطان قضایی از اجرای پرونده‌های چک در این بازه زمانی خودداری کنند. مهلت پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ تمدید شده است.

به گزارش اخباربانک، محمد نهاوندیان اظهارداشت: همچنین مقرر شده محاکم و ضابطان قضایی از اجرای پرونده‌های چک در این بازه زمانی خودداری کنند. مهلت پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ تمدید شده است.